Vračilo izdelka in vračilo plačila

V primeru odstopa od pogodbe mora podjetje najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe potrošniku vrniti vsa prejeta plačila, in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-mail myland.shop3@gmail.com

Vrnjen izdelek mora biti neuporabljen, nepoškodovan in originalno zapakiran.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik (ali tretja oseba, ki ni prevoznik), pridobi dejansko posest nad blagom ali nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga v enem naročilu.

Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen kupon z popustom, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne le plačani znesek.. V koikor je bil koriščen darilni bon se izda dvojink darilnega bona.

Ob vračilu izdelkov je potrebno priložiti tudi kopijo originalnega računa.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga, razen če je razlog vračila napačen izdelek.

Naslov za vračilo izdelkov:

U3P Jože Perčič s.p.

Razkrižje 4

9246 Razkrižje